Vyhrál jsem?


herní plán.pdf
NÁVOD KE HŘE

Váš los loterie s názvem „VYHRÁL JSEM?“ obsahuje jedno herní pole, které je zakryto neprůhlednou stírací vrstvou a opatřeno přetiskem. Uvnitř herního pole se nacházejí tři sloupce: první je označen jako „HRA“, druhý jako „ODPOVĚĎ“ a třetí jako „CENA“. Každý sloupec obsahuje šest řádků (= šest příležitostí ke hře).

Po setření stírací vrstvy z herního pole:

  • ve sloupci označeném jako „HRA“ odkryjete pořadové číslo řádku (řádky jsou číslovány vzestupně od 1 do 6), dále

  • ve sloupci označeném jako „ODPOVĚĎ“ odkryjete - v každém ze šesti řádků - jeden ze symbolů odpovědi, a to buď „ANO“, nebo „NE“, nebo „SKORO TO MÁŠ“, nebo „JEŠTĚ KOUSEK“, nebo „TĚSNĚ VEDLE“ a/nebo „JSI BLÍZKO“, a konečně

  • ve sloupci označeném jako „CENA“ – opět v každém ze šesti řádků - odkryjete jeden ze symbolů výhry, a to některou z finančních částek 20 Kč, 40 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1.000 Kč a/nebo 250.000 Kč.Výhru získáváte, pokud v některém ze šesti řádků ve sloupci „ODPOVĚĎ“ naleznete symbol odpovědi „ANO“. Výše Výhry je v takovém případě rovna částce, uvedené ve stejném řádku ve sloupci „CENA“.


Symboly odpovědi „NE“, „SKORO TO MÁŠ“, „JEŠTĚ KOUSEK“, „TĚSNĚ VEDLE“ anebo „JSI BLÍZKO“ jsou nevýherní.


Přejeme Vám hodně štěstí ve hře !