Informace

Valná hromada

V souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech svolává představenstvo Českomoravské loterijní a.s. 18. řádnou valnou hromadu na den 27. června 2019 ve 14 hod.

Oznámení

Vzhledem k tomu, že dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 215/2013, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela loterijního zákona“), rozhodl se dárce Českomoravská loterijní a.s. poskytovat na základě Rámcové smlouvy obdarovanému Český olympijský výbor peněžité dary s tím, že tyto dary budou určeny výhradně pro účely tělovýchovné a sportovní.

V souladu s §41 d zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů poskytl dárce Českomoravská loterijní a.s. obdarovanému Český olympijský výbor peněžitý dar

  • ve výši 219.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 22.4. 2014. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2014
  • ve výši 215.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 18.7. 2014. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 2. čtvrtletí 2014
  • ve výši 195.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 17.10. 2014. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 3. čtvrtletí 2014
  • ve výši 215.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky  dne 16.2. 2015. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku 2014
  • ve výši 230.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 24.4. 2015. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2015
  • ve výši 215.000,-Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 23.7. 2015. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 2. čtvrtletí 2015
  • ve výši 155.000,-Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 22.10. 2015. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 3. čtvrtletí 2015
  • ve výši  175.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF dne 23.2. 2016. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijní a.s. jako slevu na odvodu z loterijí a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku 2015
  • ve výši 190.000,- Kč, který byl odepsaný z účtu Českomoravské loterijní a.s. vedeného u PPF banky dne 2.5. 2016. Výši peněžního daru uplatnil dárce Českomoravská loterijí a.s. jako slevu na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her za 1. čtvrtletí 2016